Αποποιήσεις Ευθυνών

Η Άκης Παναγιώτου & Υιός Λτδ, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με έδρα τη διεύθυνση Γιάννου Κρανιδιώτη 4, P.O. BOX 22578, Τ.Κ: 1065 στη Λευκωσία, Κύπρος με ενδοκοινοτικό ΦΠΑ 10026000Τ (εφεξής καλούμενη ως η «Εταιρεία», «εμείς» ή «μας»), είναι ο εκδότης του Ιστότοπου http://www.akispanayiotou.com.cy και των τοπικών προσαρμογών του ή προσαρμογών για κινητές συσκευές (εφεξής ο «Ιστότοπος»).

Αυτός ο ιστότοπος φιλοξενείται από την DOT C,  28th October Avenue No. 1, Engomi Business Center, Block C, Office 106, 2414 Engomi, Nicosia, Cyprus 
Tel: +357 22 444080 | Fax: +357 22 444085 | Email: web@dotcy.com.cy | Web: http://www.dotcy.com.cy

Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα κατά την περιήγηση στον Ιστότοπο ή έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τον ίδιο τον Ιστότοπο, επικοινωνήστε μαζί μας: 
Άκης Παναγιώτου & Υιός Λτδ, Γιάννου Κρανιδιώτη 4, Τ.Κ. 1065, Λευκωσία, Κύπρος - Τηλέφωνο: 22677038, Φαξ: 22677096,  Email: apanayio@spidernet.com.cy.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

I. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο, καθώς και η χρήση του περιεχομένου του, πραγματοποιείται σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης. Η πρόσβαση και η περιήγηση σε αυτόν τον Ιστότοπο συνιστά την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης.

II. ΕΔΑΦΙΚΟΤΗΤΑ

Οι πληροφορίες αυτού του Ιστότοπου προορίζονται για χρήση από κατοίκους της Κύπρου. Άλλες χώρες ενδέχεται να έχουν πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο, των οποίων οι κανόνες ενδέχεται να διαφέρουν από τη κυπριακή νομοθεσία. Αυτός ο Ιστότοπος ενδέχεται να μην είναι κατάλληλος ή σύμφωνος με τους κανονισμούς εκτός Κύπρου.

III. Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ενδέχεται να συλλέγονται για να μπορούμε να προσφέρουμε τις διάφορες υπηρεσίες μας. Συλλέγουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Όταν παρέχετε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, συμφωνείτε να κοινοποιείτε πληροφορίες που είναι ακριβείς και δεν είναι επιζήμιες για τα συμφέροντα ή/και τα δικαιώματα τρίτων. Οι πληροφορίες που ζητά η Εταιρεία μας είναι όλες υποχρεωτικές εκτός αν το σχετικό έντυπο περιορίζει τις απαιτούμενες πληροφορίες σε πεδία των οποίων προηγείται ένα αστέρι. Σε περίπτωση που δεν απαντήσετε σε καμία από αυτές τις ερωτήσεις ή αρνηθείτε την παροχή ορισμένων υποχρεωτικών πληροφοριών από μέρους σας, η Εταιρεία μας δεν θα είναι σε θέση να σας στείλει το ενημερωτικό δελτίο ούτε να σας δώσει πρόσβαση στο «Επικοινωνία με την Εταιρεία».

Επίσης, σε περίπτωση που δεν παρέχετε κάποια απαραίτητα στοιχεία, ενδεχόμενα να μην είμαστε σε θέση να προχωρήσουμε σε εξαργύρωση εκπτωτικών κουπονιών (ΙΙΙ 4) ή να μην μπορούμε να προχωρήσουμε με την συμμετοχή σας σε διαγωνισμούς και κληρώσεις, οι οποίοι απαιτούν κάποια στοιχεία επικοινωνίας μαζί σας (ΙΙΙ 5).

Αν δεν θέλετε πλέον να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο, μπορείτε να ενημερώσετε την Εταιρεία μας κάνοντας κλικ στον υπερσύνδεσμο «Κατάργηση συνδρομής» που εμφανίζεται στο κάτω μέρος κάθε ενημερωτικού δελτίου ή κάνοντας κλικ στον υπερσύνδεσμο «Θέλω να καταργήσω τη συνδρομή μου από το ενημερωτικό δελτίο» στη σελίδα «Επικοινωνία με τη Εταιρεία».

Κατά την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται και αναφέρονται στην παράγραφο XIII, 1.1, η Εταιρεία μας ενεργεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων και συλλέγει και επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 2016/679. Η Εταιρεία μας είναι ο μόνος αποδέκτης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας καθώς και, κατά περίπτωση τους υπεργολάβους και τους συνεργάτες που συμμετέχουν στις υπηρεσίες που προτείνονται στον Ιστότοπο (συμπεριλαμβανομένης της διανομής του δελτίου τύπου και της έρευνας που διεξάγεται με τα μέλη του Κύκλου). Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέσω του Ιστότοπου πραγματοποιείται αποκλειστικά με σκοπό την απόκριση στα αιτήματά σας για επικοινωνία και το δελτίο τύπου και για την ενημέρωσή σας σχετικά με τα προϊόντα των εταιρειών που αντιπροσωπεύει η Άκης Παναγιώτου & Υιος Λτδ. Επίσης, η επεξεργασία πραγματοποιείται με σκοπό την ενημέρωσή σας για τις τρέχουσες προσφορές και εκπτώσεις των προϊόντων των εταιρειών που αντιπροσωπεύει η Εταιρεία Άκης Παναγιώτου & Υιος Λτδ. Τα δεδομένα που συλλέγονται θα αποθηκεύονται για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών από την ημερομηνία συλλογής ή από την τελευταία επαφή της Εταιρείας μας με εσάς όσον αφορά την επεξεργασία που περιγράφεται παραπάνω.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας και ειδικότερα για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, σας συνιστούμε να διαβάσετε τον Χάρτη εμπιστευτικότητας στον Ιστότοπο.

IV. Πολιτική «cookie»

Δεν συλλέγουμε cookies μέσω αυτού του ιστότοπου.

V. ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ

Αυτός ο Ιστότοπος μπορεί είτε απευθείας, είτε μέσω ηλεκτρονικού ενημερωτικού δελτίου (newsletters απεσταλμένα στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο) να:

Δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε αυτές τις πληροφορίες για να κάνετε μια ιατρική διάγνωση σχετικά με μια ασθένεια ή σωματικό πρόβλημα ή να συνταγογραφήσετε ή να χορηγήσετε φάρμακα. Πρέπει να συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας, οι οποίοι είναι επαγγελματίες και επιτρέπεται μόνο να παρέχουν συμβουλές προσαρμοσμένες στην ιδιαίτερη κατάστασή σας.
Ως εκ τούτου, αναγνωρίζετε ότι δεν μπορεί να προκύψει καμία ευθύνη για την Εταιρεία μας από τις πληροφορίες και τις υπηρεσίες που προσφέρονται σε εσάς μέσω αυτού του Ιστότοπου ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συμφωνείτε ότι αυτές οι πληροφορίες και υπηρεσίες χρησιμοποιούνται με δική σας αποκλειστική ευθύνη, έλεγχο και καθοδήγηση.

Τέλος, οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτόν τον Ιστότοπο ενδέχεται να περιέχουν άμεσες ή έμμεσες αναφορές σε προϊόντα, προγράμματα και υπηρεσίες της Εταιρείας που δεν προσφέρονται ή διατίθενται σε ορισμένες χώρες ή περιοχές, οι οποίες μπορούν να προσφερθούν με διαφορετικό εμπορικό σήμα και υπόκεινται σε διαφορετικούς κανονισμούς και όρους χρήσης στις διάφορες χώρες. Τέτοιες αναφορές δεν συνεπάγονται την πρόθεση της Εταιρείας να πουλήσει τέτοια προϊόντα, προγράμματα ή υπηρεσίες στη χώρα σας. Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της χώρας σας για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα προϊόντα, τα προγράμματα και τις υπηρεσίες που υπάρχουν στη χώρα σας.

VI. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΕΩΣ

Δηλώσεις σχετικά με το μέλλον ενδέχεται να εμφανίζονται σε αυτόν τον Ιστότοπο ή να αποστέλνονται στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, οι οποίες γίνονται σύμφωνα με τις γνώσεις και τις πεποιθήσεις μας. Ωστόσο, τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται πραγματικά από την Εταιρεία μας ενδέχεται να διαφέρουν από αυτές τις δηλώσεις, καθώς εξαρτώνται από ένα συνδυασμό παραγόντων όπως οι μακροοικονομικοί και ανταγωνιστικοί, οι οποίοι δεν ελέγχονται από την Εταιρεία μας. Με την επιφύλαξη οποιωνδήποτε νομικών απαιτήσεων σχετικά με την τροποποίηση αυτών των δηλώσεων, η Εταιρεία μας δεν αναλαμβάνει τακτική ενημέρωση όλων των δηλώσεων που περιέχονται σε αυτή την Ιστοσελίδα ή έχουν αποσταλεί στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

VII. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Η εταιρεία μας κατέχει το όνομα τομέα http://www.akispanayiotou.com.cy και τις τοπικές επεκτάσεις του. Αυτός ο Ιστότοπος είναι ένα έργο που προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Αυτός ο Ιστότοπος ως σύνολο και κάθε στοιχείο του (όπως κείμενο, κατάλογος, λογισμικό, κινούμενα σχέδια, εικόνες, φωτογραφίες, εικονογραφήσεις, διαγράμματα, λογότυπα, ήχοι, μουσική) αποτελούν, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, αποκλειστική ιδιοκτησία της Εταιρείας μας, η οποία δικαιούται να χρησιμοποιεί μόνο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Ως εκ τούτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κυπριακού Κώδικα Πνευματικής Ιδιοκτησίας, τους νόμους και κανονισμούς όλων των χωρών και τις διεθνείς συμβάσεις, η χρήση του παρόντος, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, συμπεριλαμβανομένης της λήψης, αναπαραγωγής, μετάδοσης, αναπαράστασης ή διάδοσης, για σκοπούς άλλου εκτός των προσωπικών, ιδιωτικών μη εμπορικών σκοπών απαγορεύεται αυστηρά. Η παραβίαση αυτών των διατάξεων υπόκειται σε κυρώσεις που ορίζονται στον κυπριακό κώδικα πνευματικής ιδιοκτησίας και στον κυπριακό ποινικό κώδικα (π.χ. διατάξεις σχετικά με την παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών σημάτων), καθώς και τον κυπριακό αστικό κώδικα (π.χ. διατάξεις περί αστικής ευθύνης).

Τα εμπορικά σήματα, τα ονόματα τομέα και τα σχέδια που εμφανίζονται στον Ιστότοπο αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της Εταιρείας μας, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά. Οποιαδήποτε αναπαραγωγή, χρήση ή τροποποίηση αυτών των εμπορικών σημάτων, ονομάτων τομέα και σχεδίων, με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε σκοπό απαγορεύεται.

Η Εταιρεία μας είναι ελεύθερη να αλλάξει ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση το περιεχόμενο του Ιστότοπου.

VIII. ΠΗΓΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ

IX. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ

Η Εταιρεία μας προσπαθεί να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες που είναι προσβάσιμες μέσω του Ιστότοπου ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι ακριβείς και ενημερωμένες. Ωστόσο, η Εταιρεία μας δεν εγγυάται με κανέναν τρόπο ότι αυτές οι πληροφορίες είναι ακριβείς, πλήρεις και τρέχουσες. Η Εταιρεία μας δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, σχετικά με το σύνολο ή μέρος του Ιστότοπου ή των ενημερωτικών δελτίων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Συγκεκριμένα, οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτόν τον Ιστότοπο ή αποστέλλονται στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο για οποιονδήποτε σκοπό δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να θεωρηθούν ιατρική συμβουλή. Ως αποτέλεσμα, η αναζήτηση συμβουλών στον παρόντα Ιστότοπο ή στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο  δεν σας απαλλάσσει σε καμία περίπτωση από την αναζήτηση συμβουλών ή βοήθειας από επαγγελματία υγείας (γιατρό, παιδίατρο, φαρμακοποιό κλπ.). 

Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία μας δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία, ανεξάρτητα από την αιτία, την προέλευση, τη φύση και τις συνέπειες που προκύπτουν από τη συμβουλευτική ή τη χρήση του Ιστότοπου ή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Συγκεκριμένα, η Εταιρεία μας δεν θα αναλαμβάνει καμία ευθύνη σε περίπτωση διακοπής ή μη προσβασιμότητας του Ιστότοπου, παρουσίας σφαλμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών ή τυχόν ζημιών που προκύπτουν από δόλιες πράξεις οποιουδήποτε τρίτου (όπως εισβολή) με τη χρήση του Ιστότοπου.

Η Εταιρεία μας εφαρμόζει μέτρα που αποσκοπούν στην εξασφάλιση της ασφάλειας των αρχείων, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται από την εταιρεία (παράγραφος III). Η Εταιρεία μας δεν ελέγχει τους κινδύνους που συνδέονται με τη λειτουργία του Διαδικτύου και εφιστά την προσοχή σας στην ύπαρξη δυνητικών κινδύνων σχετικά με την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που διαβιβάζονται μέσω αυτού του δικτύου.

Χ. ΥΠΕΡΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Οι σελίδες αυτού του Ιστότοπου ενδέχεται να περιέχουν υπερσυνδέσμους σε άλλους ιστότοπους που διαχειρίζονται τρίτα μέρη. Οι σύνδεσμοί μας με τους ιστότοπους τρίτων έχουν σκοπό απλά τη διευκόλυνση της περιήγησης. Η Εταιρεία μας δεν ελέγχει το παρόν ή το μελλοντικό περιεχόμενο ιστότοπων τρίτων μερών στους οποίους οδηγούν οι υπερσύνδεσμοι αυτού του Ιστότοπου. Η Εταιρεία μας αναφέρεται απλώς σε αυτούς τους ιστότοπους τρίτων, αλλά δεν συσχετίζεται με κανέναν τρόπο με το περιεχόμενό τους.

Συνεπώς, η Εταιρεία μας δεν αποδέχεται καμία ευθύνη (ιδιαίτερα ως εκδότη) για την πρόσβαση στο περιεχόμενο ή/και για το περιεχόμενο ιστοσελίδων τρίτων. Συγκεκριμένα, η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων ή άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που ενδέχεται να προκύψουν από την πρόσβαση σε μια σελίδα από υπερσύνδεσμο. Η ευθύνη που απορρέει από οποιοδήποτε παράνομο, ακατάλληλο ή ατελές περιεχόμενο σε έναν ιστότοπο τρίτου μέρους, και ιδίως για τυχόν ζημιές που προκλήθηκαν από τη χρήση ή τη μη χρήση αυτού του περιεχομένου, βαρύνει αποκλειστικά τον εκδότη του εν λόγω ιστότοπου.

Η δημιουργία συνδέσμων υπερκειμένου με τον Ιστοτόπο, εκτός από την αρχική του σελίδα, δεν μπορεί να γίνει χωρίς την πρότερη γραπτή και ρητή εξουσιοδότηση της Εταιρείας μας, η οποία μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή και χωρίς αποζημίωση. Σε κάθε περίπτωση, οι σελίδες αυτού του Ιστότοπου δεν θα υπάρχουν ενσωματωμένες στις σελίδες άλλου ιστότοπου. Σε όλες τις περιπτώσεις, ένα αναδυόμενο μήνυμα θα ενημερώνει τον επισκέπτη ότι εξέρχεται από τον ιστότοπο του τρίτου μέρους.

XI. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Η Εταιρεία μας σας ενημερώνει ότι οι παρόντες Όροι χρήσης ενδέχεται να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Αυτές οι αλλαγές δημοσιεύονται ηλεκτρονικά και θεωρούνται αποδεκτές χωρίς επιφύλαξη κατά την πρόσβαση στον ιστότοπο αφού δημοσιευτούν στο διαδίκτυο. Συνιστούμε να συμβουλεύεστε τακτικά αυτήν την ενότητα.

XII. ΔΙΕΝΕΞΕΙΣ

Αυτοί οι Όροι χρήσης συμμορφώνονται με τη γαλλική νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων του νόμου αριθ. 2004-575 της 21ης ​​Ιουνίου 2004 σχετικά με την «εμπιστοσύνη στην ψηφιακή οικονομία» («pour la confiance dans l'économie numérique») και τον νόμο αριθ. 78 -17 της 6ης Ιανουαρίου 1978 σχετικά με τον «υπολογισμό, τα δεδομένα και τα δικαιώματα του πολίτη» («relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés»).

Τα γαλλικά δικαστήρια είναι τα κατά τόπον αρμόδια για όλες τις διαφορές που σχετίζονται με τον Ιστότοπο.

XIII. ΧΑΡΤΗΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Η Άκης Παναγιώτου & Υιός Λτδ, συλλέγει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μέσω του ιστότοπου http://www.akispanayiotou.com.cy και των τοπικών προσαρμογών ή των προσαρμογών κινητών συσκευών.

Η παρούσα πολιτική απορρήτου περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο, ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων, χειριζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν τους πελάτες μας και τους πιθανούς πελάτες που έχουν συλλεχθεί από την Εταιρεία (παράγραφος III).

 1. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Παρακάτω παρατίθεται ένας κατάλογος με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε από εσάς, τον σκοπό και τη νομική βάση που χρησιμοποιήθηκε για τη συγκεκριμένη επεξεργασία.

Κατηγορία ενδιαφερόμενων προσώπων

Τύπος δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Σκοπός της επεξεργασίας

Νομική βάση για την επεξεργασία

Πιθανοί πελάτες

 • Το όνομα και το επώνυμό σας
 • Η ηλεκτρονική σας διεύθυνση
 • Ο αριθμός τηλεφώνου σας
 • Η ταχυδρομική σας διεύθυνση
 • Η κατάστασή σας
 • Η πόλη κατοικίας σας
 • Η ημερομηνία γέννησής σας ή εκείνη των παιδιών σας
 • Η αποστολή εμπορικών επικοινωνιών (συμπεριλαμβανομένου του ενημερωτικού μας δελτίου) σχετικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας
 • Απάντηση σε οποιαδήποτε ερώτηση ή αίτημα
 • Το νόμιμο συμφέρον μας, δηλαδή επωφελείστε από προσφορές στα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας

Χρήστες εκπτωτικών κουπονιών, διαγωνισμών στο Facebook ή άλλων προσφορών

 • Το όνομα και το επώνυμό σας
 • Η ηλεκτρονική σας διεύθυνση
 • Ο αριθμός τηλεφώνου σας
 • Η ταχυδρομική σας διεύθυνση
 • Η πόλη κατοικίας σας
 • Νόμιμη και έγκυρη χρήση των εκπτωτικών κουπονιών και διεκπεραίωση των προσφορών
 • Το νόμιμο συμφέρον μας, δηλαδή επωφελείστε από προσφορές στα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας

Πιστεύουμε ότι ο κίνδυνος για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργαζόμαστε βάσει των νόμιμων συμφερόντων μας ελέγχεται και ότι, έχοντας επίγνωση της ευημερίας σας και του σεβασμού της ιδιωτικής σας ζωής, αυτός ο κίνδυνος δεν είναι ούτε υπερβολικός ούτε παρεμβατικός. Επίσης, θεσπίσαμε μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων σας εφαρμόζοντας κατάλληλες περιόδους διατήρησης και εξασφαλίζοντας τους κατάλληλους ελέγχους ασφαλείας.

Εάν επιλέξετε να μην παράσχετε τα απαιτούμενα και απαραίτητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να παρέχουμε τις υπηρεσίες που ζητήσατε ή να εκπληρώσουμε τους σκοπούς για τους οποίους ζητήσαμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Όταν απαιτείται η παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, το αναφέρουμε στα έντυπα με ένα κόκκινο αστέρι.

Μπορεί να χρειαστεί να κοινοποιήσουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας σε διάφορα τρίτα μέρη:

Έχουμε επιλέξει προσεκτικά αυτούς τους παρόχους υπηρεσιών και έχουμε λάβει μέτρα για να διασφαλίσουμε την επαρκή προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας. Όλοι οι πάροχοι υπηρεσιών μας δεσμεύονται από γραπτή σύμβαση για τη διεκπεραίωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τους παρέχονται αποκλειστικά με σκοπό να μας παράσχουν μια συγκεκριμένη υπηρεσία και για τη διατήρηση των κατάλληλων μέτρων ασφαλείας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας.

Δεν μεταφέρουμε κανένα από τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Διαγράφουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε μετά από ορισμένη διάρκεια:

Πέρα από αυτές τις περιόδους, μπορούμε να διατηρήσουμε τα δεδομένα σας σε βάσεις δεδομένων (χωρίς να στείλουμε email marketing) για να καλύψουμε τις φορολογικές, λογιστικές και εταιρικές υποχρεώσεις μας (5 έως 10 χρόνια κατ’ ανώτατο όριο).

           

Έχουμε υιοθετήσει φυσικά, ηλεκτρονικά και διοικητικά μέτρα ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης εκτεταμένων τειχών προστασίας και κωδικών πρόσβασης για την ασφάλεια της πρόσβασης σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Επιπροσθέτως, περιορίζουμε την προσπέλαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε εργαζομένους που έχουν ανάγκη να γνωρίζουν τις πληροφορίες για να σας παρέχουν τις αιτηθείσες υπηρεσίες. Κάθε άτομο που έχει πρόσβαση καλύπτεται από υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας και εκπαιδεύεται στην προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Ως πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα, έχετε διαφορετικά δικαιώματα. Αυτά τα δικαιώματα δεν είναι απόλυτα και έκαστο εξ’ αυτών υπόκειται σε ορισμένους όρους σύμφωνα με τον Κανονισμό 2016/679 για την προστασία των δεδομένων και τους ισχύοντες εθνικούς νόμους.

 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 
Αυτή η πολιτική απορρήτου δύναται να ενημερώνεται περιοδικά. Θα σας ενημερώσουμε για οποιαδήποτε ουσιαστική τροποποίηση σχετικά με τη χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας.

Αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με αυτήν την πολιτική απορρήτου ή τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση apanayio@spidernet.com.cy, στο τηλέφωνο 22677038, στο φαξ 22677096 ή ταχυδρομικώς στην ακόλουθη διεύθυνση: Άκης Παναγιώτου & Υιός Λτδ, Γιάννου Κρανιδιώτη 4, Τ.Κ. 1065, Λευκωσία, Κύπρος.

Πριν αξιολογήσουμε το αίτημά σας, ενδέχεται να σας ζητήσουμε πρόσθετες πληροφορίες για να σας ταυτοποιήσουμε. Εάν δεν προσφέρετε τις πληροφορίες και συνεπώς δεν μπορούμε να σας ταυτοποιήσουμε, ενδέχεται να αρνηθούμε να απαντήσουμε στο αίτημά σας.

Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με την απάντησή μας στην αξίωσή σας ή αν νομίζετε ότι η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας δεν συμμορφώνεται με τους νόμους περί προστασίας δεδομένων, μπορείτε να υποβάλετε μια καταγγελία ενώπιον της αρμόδιας αρχής ελέγχου προστασίας δεδομένων. Το Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είναι υπεύθυνο για την προστασία των δικαιωμάτων της προσωπικότητας και της ιδιωτικής ζωής του ατόμου στην Κύπρο (http://www.dataprotection.gov.cy).

© Άκης Παναγιώτου & Υιός Λτδ - Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος